Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych jest ATA ANNA MARKOWSKA ul. Łomiańska 24 01-687 Warszawa NIP 5321957715 REGON 364332361. Ochrona danych odbywa się zgodnie w

wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce

na zabezpieczonych serwerach.

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w

Polityce Prywatności (jeżeli wynika to z bezpośrednio opisu).

 1. Termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator „My”. Termin „RODO”

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu

używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 ADMINISTRATOR DANYCH

 

 1. ATA ANNA MARKOWSKA ul. Łomiańska 24 01-687 Warszawa NIP 5321957715 REGON

364332361 jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto

na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer

telefonu, adres IP, adres korespondencyjny.

 1. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
 3. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 4. b) zgodnie z wdrożoną Polityka Prywatności,
 5. c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej

rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane

dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo]

zapisałeś się na newsletter, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą

jeżeli [przykładowo] zapisałeś się webinar lub pobrałeś E-book.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą(jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do

danych, sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub

cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem,

archiwizacji dokumentacji medycznej lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa

międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia

prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na

podstawie właściwych przepisów prawa.

 1. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu

dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.

§3 PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.atea.agency używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez

serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy

przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego

łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie

serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju

systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji

oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego i

formularza dietetyka.

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z

naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i

bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając

z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies

identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego

potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do

niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody

naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ATA ANNA MARKOWSKA w celu optymalizacji działań.

 1. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 2. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
 3. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach serwisu;

 1. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu;

 1. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze

stron internetowych serwisu;

 1. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętywanie” wybranych wybranych przez

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego

języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony

internetowej, itp;

 1. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia

cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonywania danej funkcji.