Badania marketingowe

Badania marketingowe

Badania marketingowe to rodzaj badań, dzięki którym firmy zbierają informacje o swoich konsumentach. Przedsiębiorstwo może zbierać dane o klientach potencjalnych lub o obecnych. W ten sposób może tworzyć avatar klienta rzeczywistego lub docelowego.

Badania marketingowe – dlaczego powinny być podstawą każdej decyzji?

Wiele osób z branży twierdzi, że część budżetu każdej kampanii i tak idzie w przepaść, ze względu na niedostosowaną do niej grupę docelową. Oczywiście tak właśnie jest, kiedy firma podejmuje działania, które nie są oparte na badaniach marketingowych. Kwestia ta wygląda inaczej jeżeli firma przeprowadzi badanie marketingowe. Informacje uzyskane z badań, dostarczają wielu danych jakościowych i ilościowych, a ich analiza pozwala podejmować decyzje adekwatne do potrzeb konsumentów na rynku, na którym firma prowadzi działania. Badań marketingowych nie należy mylić z analizą rynku, są to dwie komplementarne metody i wnioski z nich płynące, będą inne.

Analiza rynku ułatwia ustalenie kierunków rozwoju firmy, opracowanie długofalowej strategii finansowej i biznesowej. Natomiast badanie marketingowe dostarcza informacji o możliwych sposobach reklamy produktów czy usług konkretnej firmy.

Z badania marketingowego możesz uzyskać informacje takie jak:

  • szczegółowe dane o sposobach promocyjnych konkurencji, pozyskiwaniu klientów, schematu działania, budżetu mediowego, którego używają oraz o ich polityce cenowej,
  • wielkości podaży i popytu na rynku wraz z analizą cenową produktów,
  • opinie o produktach zamiennych oraz o ich głównych i pobocznych kanałach dystrybucji,
  • motywacje klientów do zakupu konkretnego asortymentu,
  • kim jest klient kupujący Twój produkt, kim może być Twój klient, ile jest w stanie zapłacić, co powoduję, że kupuje produkt, jaka jest zasobność jego portfela, jakie marki lubi, gdzie szuka informacji o produktach, jakiej jest płci, w jakim wieku i wiele innych. Te informacje może uzyskać też na podstawie badania sieci – jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tej metody – skontaktuj się z nami.

Metody badań marketingowych

Metody badań marketingowych mogą być różne, do najbardziej popularnych zaliczamy:

Badania ankietowe – są one bardzo popularne z kilku względów. Po pierwsze są to badania, które są najtańsze, można badać nimi duże grupy w prosty sposób – za pomocą narzędzia, jakim jest ankieta. Kwestionariusz ankietowy może być wypełniany przez ankietera lub przez ankietowanego – w zależności od upodobań badacza.

Obserwację rynku – polega na zbieraniu informacji rynkowej poprzez obserwację zjawisk, które zachodzą na nim. To do tego rodzaju badań możesz zaliczyć nasze badanie sieci.

Badania panelowe – bardzo ciekawy rodzaj badania i prowadzenia analizy, który polega na stworzeniu grupy osób, które stale dostarczają w sposób pisemny, ustny lub inny informacji o badanym środowisku biznesowym.

Badania marketingowe – z ilu etapów się składają?

Standardowe badanie marketingowe składa się z 3 etapów:

Pierwszy etap to określenie problemu badawczego – najczęściej ten punkt ma formę jednego lub kilku pytań badawczych, które automatycznie stają się celem badania i określają kolejne jego kroki.

Przykłady problemu badawczego:

  • Czy warto wprowadzać nowy produkt kosmetyczny na rynek?
  • Dlaczego obecny asortyment nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów?
  • Jak powinna być skonstruowana strategia marketingowa, za pomocą której uda się dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców?

Kolejny etap to formułowanie hipotez

Każde badanie w tym również wszystkie badania naukowej na większych, czy mniejszych próbach, opierają się na potwierdzeniu lub zaprzeczeniu danej hipotezy. O brzmieniu hipotezy można zadecydować nawet na podstawie subiektywnych obserwacji z rynku, informacji z działu handlowego, czy obsługi klienta lub opierając się informacji uzyskanej z badania rynku.

Przykłady postawionej hipotezy:

  • Konkurencyjny produkt X jest tańszy, niż nasz produkt i dlatego konsumenci wybierają właśnie ten
  • Opinia o produkcie jest dobra/zła

Ostatni etap to opracowanie planu badań

Plan badań powinien zawierać przeprowadzenie w odpowiedniej kolejności badań poszukiwawczych, opisowych i na końcu przyczynowo-skutkowych. Taki proces badań pozwala na uzyskanie informacji, które jasno zobrazują sytuację na rynku. Na podstawie takich rzetelnych danych będzie można postawić wnioski.

Ile trwają badania marketingowe i czy należy je powtarzać?

To ważne pytanie – te badanie powinny tak naprawdę trwać nieprzerwanie. Wiele osób zapyta: dlaczego i skąd wziąć na to budżet? Odpowiedź jest długa…

Rozmiar informacji uzyskiwanych z takiego rozeznania rynku jest ogromny i inne analizy go nie zastąpią. Porównując inne metody, czy grupy badań pod względem kosztów, czy określenia ilości otrzymanych danych nic nie może się równać z metodyką badań marketingowych. Takie analizy dostarczają szerokich informacji o produktach, procesach zakupowych i najczęściej są samodzielną podstawą do podejmowania prawidłowych decyzji biznesowych w małych i dużych firmach. Badanie rynkowe jest kosztowne, należy jednak wygospodarować na nie budżet nawet kosztem okrojonej kampanii promocyjnej. Jesteśmy zdania, że lepiej pracować z mniejszym budżetem reklamowym niż przepalać budżet mediowy na działania, które są nie dostosowane do odbiorcy.

Duża ilość firm decyduje się na zrobienie badań marketingowych w okrojonej formie zaproponowanej przez nas. W naszych badaniach sieci online, możesz oprócz opracowania avataru klienta, znaleźć odpowiedź na pytania takie jak chociażby najczęściej kupowane produkty przez Twojego potencjalnego odbiorcę.

Nasze badania opracowujemy na podstawie indywidualnych potrzeb naszych partnerów, dlatego są one bardzo dokładne. Przedsiębiorstwo produkujące zabawki dla dzieci będzie miało różne potrzeby od firmy szyjącej stroje pole dance. Poza tym każda z firm oczekuje również innych wyników.